საქართველოს თავად-აზნაურთა საკრებულო

  მიზნები და ამოცანები

  2.1. საქრთველოს თავადაზნაურთა საკრებულოს ძირითადი მიზანია ქრისტიან-მონარქისტული მსოფლმხედველობის დამკვიდრება, ბაგრატიონთა დინასტიის აღდგენა, ქართული სახელმწიფოებრიობის განმტკიცება კონსტიტუციური მონარქიის სახით, ეროვნული იდეალების ხორცშესხმა, ქართველი ერის უფლებების დაცვა; სამშობლოს, ენის, მეცნიერების, კულტურის, ძეგლების აღორძინება, მართლმადიდებლობის განმტკიცება, ადამიანთა სულიერი და ზნეობრივი ამაღლება. საფუძველს უყრის საქართველოს უძველესი გვარებისა და ოჯახების ისტორიული ღვაწლის და ჰერალდიკის მეცნიერულ შესწავლას, ხელს უწყობს ისტორიული სინამდვილის დადგენას, იბრძვის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, ეროვნული ტრადიციების რეკვიზიტების აღსადგენად. ამ მიზნით ისტორიულ საგვარეულოთა წარმომადგენლების და მათ თანამდგომთა საკრებულო: -აარსებს სპეციალურ ბიბლიოთეკას, მუზეუმს და არქივს, რომლებშიც თავმოყრილი და დაცული იქნება ოჯახებში არსებული ნივთიერი და წერილობითი ძეგლები, ისტორიულ –საგანმანათლებლო ლიტერატურა, საოჯახო არქივები: უფლებას აძლევს მწარმოებელს ისტორიულ გვართა ჰერალდიკის გამოყენებისა (გამგეობის თანხმობის შემდეგ).

  საქართველოს თავადაზნაურთა საკრებულოს სტრუქტურა

  2014 წლის 22 ნოემბერს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრის მცირე დარბაზში საქართველოს თავად-აზნაურთა საკრებულოს ტრადიციული თავყრილობა ჩატარდა.

  ყრილობამ საკრებულოს წინამძღოლად ერთხმად  აირჩია  დავით თარხან- მოურავი.

  საპატიო  წინამძღოლად- ია ბაგრატიონ-მუხრანელი, ვიცე-წინამძღოლად   -  მამუკა ჯაყელი,  შემდგომ, გამგეობის გადაწყვეტილებით, გამგეობის თავმჯდომარედ აირჩა –  მალხაზ ამაშუკელი, დარბაზის ხელმძღვანელად –  ვაჟა აბაშიძე.