დანართი 2
  გეორგიევსკის ტრაქტატი
  ქართლ-კახეთის თავდ – აზნაურთა სია
  ქართლის თავდების რიცხვი
  jvari
  თავადი მუხრანის ბატონი ბაგრატოანი
  თავადი აბაშიძე
  თავადი იოთამისშვილი
  თავადი ფალავანდიშვილი
  თავადი ჩხეიძე
  თავადი ხერხეულიძე
  თავადი თაქთაქისშვილი
  თავადი ბებუთოვი
  ერეკლე
  ივნისის კც,წელსა ჩღპგ

  ქართლის თავადების რიცხვი

  თავადი ჯამ\ბ\აკურიან-ორბელიანი
  თავადი მელიქისშვილი
  თავადი ავალისშვილი
  თავადი იარალისშვილი
  თავადი ჩხეიძე
  თავადი ხერხეულიძე
  თავადი თაქთაქისშვილი
  თავადი ბებუთოვი
  ერეკლე
  ივნისის კც,წელსა ჩღპგ

  ქართლის თავადების რიცხვი

  თავადი ერისთავისშვილი-ერისთოვი
  თავადი ბარათაშვილი
  თავადი მაჩაბელი
  თავადი დიასამიძე
  თავადი სოლაღაშვილი
  თავადი არღუთასშვილი
  თავადი სუმბატისშვილი
  ერეკლე
  ივნისის კც,წელსა ჩღპგ

  ქართლის თავადების რიცხვი

  თავადი ამილახვარი
  თავადი დავითასშვილი-ბაგრატიონი
  თავადი ჯავახისშვილი
  თავადი ფავლენისშვილი
  თავადი მაღალასშვილი
  თავადი რატისშვილი
  თავადი ხიდირბეგისშვილი
  თავადი თუმანისშვილი
  ერეკლე
  ივნისის კც,წელსა ჩღპგ

  ქართლის თავადების რიცხვი

  თავადი ციციშვილი
  თავადი აბაშიშვილი
  თავადი თარხნისშვილი-მოურაოვი
  თავადი ზურაბისშვილი
  თავადი შარვაშიძე
  თავადი შალიკაშვილი
  თავადი ამირეჯიბი
  ერეკლე
  ივნისის კც,წელსა ჩღპგ

  კახეთის

  თავადი ჩოლოყაშვილი
  თავადი ჯორჯაძე
  თავადი მაყაშვილი
  თავადი სიდამონი
  თავადი ტუსიშვილი
  თავადი გურგენიძე
  თავადი საგინაშვილი
  თავადი ხიმშიაშვილი
  ერეკლე
  ივნისის კც,წელსა ჩღპგ

  კახეთის

  თავადი აბაშიძე
  თავადი ჭავჭავაძე
  თავადი ვახვახაშვილი
  თავადი ჯანდიერაშვილი
  თავადი ავალისშვილი
  თავადი ყარალაშვილი
  თავადი ბაბადიმიშვილი
  თავადი ლიონიძე
  ერეკლე
  ივნისის კც,წელსა ჩღპგ

  კახეთის

  თავადი ანდრონიკაშვილი
  თავადი ვაჩნაძე
  თავადი რუსისშვილი
  თავადი ჩერქეზისშვილი
  თავადი გურამისშვილი
  თავადი ქობულოვი
  თავადი აფხაზისშვილი
  თავადი რობიტაშვილი
  ერეკლე
  ივნისის კც,წელსა ჩღპგ

  სახასო აზნაურნი ამის ქუეით დაიწერებიან

  აზნაური შაბურისშვილი
  აზნაური თურქისტანიშვილი
  აზნაური სააკაძე
  აზნაური საგინასვილი
  აზნაური გაბასშვილი
  აზნაური მურვანისშვილი
  აზნაური აბაზაძე
  აზნაური ყორღანაშვილი
  აზნაური ფიცხელაური
  აზნაური ენაკოლოფასშვილი
  აზნაური შანშიასშვილი
  აზნაური გლურჯიძე
  აზნაური კობიასშვილი
  აზნაური გარაყანიძე
  აზნაური კორინთელი
  აზნაური ჩერქეზისშვილი
  აზნაური ჭილასშვილი
  აზნაური იეგულასშვილი
  აზნაური მუსხელიშვილი
  აზნაური მეღვინეთხუცისშვილი
  აზნაური სავარსამიძე
  აზნაური ფურცელაძე
  აზნაური ტერისშვილი
  აზნაური ჩრდილელი
  აზნაური გარსევანასშვილი
  აზნაური კალატოზისშვილი
  აზნაური როსტევანასშვილი
  აზნაური მანუჩაროვი
  აზნაური უთვნელისშვილი
  აზნაური მახატელი
  აზნაური ყარაგოზისშვილი
  აზნაური მირზაშვილი
  აზნაური ზარდიასშვილი
  აზნაური ზანდუკელი
  აზნაური ლორის-მელიქისშვილი
  აზნაური ქალანთრისშვილი
  აზნაური გილდასშვილი
  აზნაური ბაზლიძე
  აზნაური ფატრელისშვილი
  აზნაური შავერდასშვილი
  აზნაური ბათისშვილი
  აზნაური არეშიშვილი
  აზნაური თურმანისძე
  აზნაური ჯომარდიძე
  აზნაური ჟურული
  აზნაური ოქრომჭედლისშვილი
  აზნაური ბერძნისშვილი
  აზნაური ალექსისშვილი
  აზნაური მარკოზისშვილი
  აზნაური ლარაძე
  აზნაური ნახუცრისშვილი
  აზნაური ფასიტაშვილი
  აზნაური ჭარუაშვილი
  აზნაური მახვილაძე
  აზნაური ზავარაშცილი
  აზნაური ჯავარაშვილი
  აზნაური რჩეულიშვილი
  აზნაური ქუმსიაშვილი
  აზნაური დავითისშვილი
  აზნაური ურქმაზასშვილი
  აზნაური ხეროდინასშვილი
  აზნაური თავყელისშვილი
  აზნაური წითელაშვილი
  აზნაური იშხნელისშვილი
  აზნაური ელარასშვილი
  აზნაური მიქელისშვილი
  აზნაური ფარიამანისშვილი
  აზნაური შახოვი
  აზნაური დიდებულიძე
  აზნაური ფანიასშვილი
  აზნაური ორჯონიკიძე
  აზნაური საყვარელიძე
  აზნაური ცალქამანისძე
  აზნაური მადათაშვილი
  აზნაური ფირადასშვილი
  აზნაური უზნაძე
  აზნაური ოთნასშვილი
  აზნაური კოტეტისშვილი
  აზნაური გრიგოლაშვილი
  აზნაური ფარესასშვილი
  აზნაური გოგიბედაშვილი
  აზნაური ელიოზისძე

  საკათალიკოსო აზნაურნი

  აზნაური მაღალაშვილი
  აზნაური ელიოზისშვილი
  აზნაური თუხარელი
  აზნაური ქარსიძე
  აზნაური თაზისშვილი
  აზნაური ქადაგისშვილი
  აზნაური კვალიასშვილი
  აზნაური ზუმბულიძე
  აზნაური ყოვარიშვილი
  აზნაური ბოჭორაძე
  აზნაური ეგაძე
  აზნაური აღსაბაძე
  აზნაური ბადაშვილი
  ერეკლე
  ივნისის კც,წელსა ჩღპგ

  თავადის ერისთავისშვილის აზნაურნი

  აზნაური კორინთელი
  აზნაური ლოლაძე
  აზნაური თულაშვილი
  აზნაური ხმალაძე
  აზნაური უთნელისშვილი
  აზნაური სრესელი
  აზნაური ფავლენიშვილი
  აზნაური მრულისშვილი
  აზნაური მაჭავარიანი
  აზნაური ალექსიშვილი
  აზნაური ბასილისშვილი
  აზნაური ჩუბინიშვილი
  აზნაური ტატისშვილი
  აზნაური მანურისშვილი
  აზნაური ძამელაშვილი
  აზნაური კობახიძე
  აზნაური განძიელი
  აზნაური ჯაფარიძე
  ერეკლე
  ივნისის კც,წელსა ჩღპგ

  თავადის ბარათაშვილის აზნაურნი

  აზნაური არეშიშვილი
  აზნაური ბერძნისშვილი
  აზნაური სადუნასშვილი
  აზნაური ნამორაძე
  აზნაური ლამაზასშვილი
  აზნაური გოსტმისშვილი
  აზნაური ბლორძელი
  აზნაური გეთასანასშვილი
  აზნაური ყიფიანი

  თავადის მაჩაბლის აზნაურნი

  აზნაური რჩეულაშვილი აზნაური ნაბიჭვრისშვილი

  თავადის დიასამიძის აზნაურნი

  აზნაური მახვილაძე
  აზნაური გობირეხვასშვილი
  აზნაური ხუცისშვილი
  ერეკლე
  ივნისის კც,წელსა ჩღპგ

  თავადის ციცისშვილის აზნაურნი

  აზნაური მეღვინეთ-ხუცისშვილი
  აზნაური კლიმიასშვილი
  აზნაური
  ორჯონიკიძე
  აზნაური უთრუთისსვილი
  აზნაური ალიბეგისშვილი
  აზნაური დანდლისშვილი
  აზნაური სტელისშვილი
  აზნაური დაფქვიასშვილი
  აზნაური ქართველისშვილი
  აზნაური აბრამისშვილი
  აზნაური ობლიძე
  აზნაური მაღრაძე
  აზნაური ალექსიძე
  აზნაური ბუნიათისშვილი
  აზნაური მუჩიძე
  აზნაური გულბადისშვილი
  აზნაური ბუღუტაური
  აზნაური დეკანოზისშვილი
  აზნაური წინამძღვრისშვილი
  აზნაური ფურცელაძე
  აზნაური ჩინჩალაძე
  აზნაური ქურდევანიძე
  აზნაური ჩაკაშვილი
  აზნაური იონათამისშვილი
  აზნაური მწყერაძე
  აზნაური საყვარელიძე
  აზნაური ალიყულაშვილი
  აზნაური საფარაშვილი
  აზნაური გვარამაძე
  აზნაური საამისშვილი
  აზნაური ავალდასშვილი
  აზნაური ხუცისშვილი
  აზნაური ხაბარაძე
  აზნაური რევაზისშვილი
  ერეკლე
  ივნისის კც,წელსა ჩღპგ

  თავადის თარხნისშვილის მოურაოვის აზნაურნი

  აზნაური ცალქალამანიძე
  აზნაური ჩივაძე
  აზნაური ჯაჯანაშვილი
  აზნაური ჯაბვარაშვილი
  აზნაური კარგარეთელი

  თავადის ამირეჯიბის აზნაურნი

  აზნაური ბაქრაძე
  აზნაური მონავარასშვილი
  აზნაური ბადრიასშვილი
  ერეკლე
  ივნისის კც,წელსა ჩღპგ

  თავადის ამილახორისშვილის აზნაურნი

  აზნაური ზედგენიძე
  აზნაური ქარუმიძე
  აზნაური ყანჩიელი
  აზნაური ჩიკოიძე
  აზნაური ბასილაშვილი
  აზნაური ლაპარიტისშვილი
  აზნაური ტარსაიჭასშვილ
  აზნაური ზაალისშვილი
  აზნაური თუხარელი
  აზნაური ალექსიშვილი
  აზნაური მურაჩასშვილი
  აზნაური ციმაკურიძე

  სამთავრო და სამრევლო და საქოთახეო აზნაურნი

  აზნაური ანანიაშვილი
  აზნაური მამაცვაშვილი
  აზნაური შატბერასშვილი
  აზნაური დეკანოზისშვილი

  თავადის ბაგრატოანის-დავითისშვილის აზნაურნი

  აზნაური ტატისშვილი
  აზნაური რიკაძე
  აზნაური რამინისშვილი

  თავადის ჯავახისშვილის აზნაურნი

  აზნაური აბოლვარდისშვილი
  აზნაური მახვილაძე
  აზნაური ზაალისშვილი
  აზნაური ბეჟანისშვილი
  აზნაური გამყრელიძე
  აზნაური ნინიაშვილი

  თავადის ფავლენიშვილის აზნაურნი

  აზნაური ნამორაძე აზნაური წვიმეტიძე

  თავადის ხიდისბეგისშვილის აზნაურნი

  აზნაური ნათისშვილი აზნაური ოღძაელი
  ერეკლე
  ივნისის კც,წელსა ჩღპგ

  თავადის მუხრანის ბატონის ბაგრატოვანის აზნაურნი

  აზნაური რატისშვილი
  აზნაური ზედგენიძე
  აზნაური მუსხელაშვილი
  აზნაური ვაჩიანიძე
  აზნაური ქავთარაძე
  აზნაური ელიოზისშვილი
  აზნაური ბაქრაძე
  აზნაური მესხისშვილი
  აზნაური ნათისშვილი
  აზნაური ნასიძე
  აზნაური წიწინაძე
  აზნაური შალიღაშვილი
  აზნაური ნანაშვილი

  რთავადის აბაშიძის აზნაუნი

  აზნაური ყიფიანი
  აზნაური სავანელი
  აზნაური ჩხეიძე
  აზნაური რუსისშვილი
  აზნაური ორჯონიკიძე
  აზნაური გოდაბრელიძე
  აზნაური ნაცვლისშვილი
  აზნაური ავალიანი
  აზნაური ალექსიძე
  აზნაური ჩიკოიძე
  აზნაური ალხაზისშვილი
  აზნაური ნემსაძე
  აზნაური რაბადასშვილი
  აზნაური მაჭავარიანი
  აზნაური ჭაშიტაშვილი
  აზნაური კორძაია
  აზნაური ჭაშიაშვილი
  აზნაური დუშიაშვილი
  აზნაური ხაშარაძე

  თავადის ფალავანდისშვილის აზნაურნი

  აზნაური გოგიბაშვილი
  აზნაური შალბელიქისშვილი
  აზნაური შალიბასშვილი
  აზნაური სამარღანისშვილი
  აზნაური ხუციაშვილი
  აზნაური ლაშხი
  აზნაური ნაგლაძე

  თავადის ჩხეიძის აზნაურნი

  აზნაური მაჭავარიანი
  აზნაური ქართველისშვილი
  აზნაური რამინისშვილი

  თავადის ხერხეულიძის აზნაურნი

  აზნაური მაჭავარიანი

  დანართი №3

  იოანე ბატონიშვილი. შემოკლებით აღწერა საქართველოსა შინა მცხოვრებთა თავადთა და აზნაურთა გვარებისა (1799წ.) თბ. 1997;

  ქართლის თავადები

  1.მუხრანბატონი
  2.ჯამბაკურიანი
  3.ამილახვარიანი
  4.არაგვისერისთავი
  5.ქსნისერისთავი
  6.ციციშვილი
  7.აბაშიძე
  8.ფავლენიშვილი
  9.მაჩაბელი
  10.ფალავანდიშვილი
  11.ამირეჯიბი
  12.ჩხეიძე
  13.ხიდირბეგიშვილი
  14.დავითისშვილი (ბაგრატიონი)
  15.ხერხეულიძე
  16.თაქთაქიშვილი
  17.თუმანიშვილი
  18.ავაილშვილი
  19.შალიკაშვილი
  20.ბეგთაბეგოვი
  21. ვეზირიშვილი
  22. რატიშვილი
  23. ჯავახიშვილი
  24. შარვაშიძე
  25. თარხნიშვილი
  26.მაღალაშვილი
  27.ბარათაშვილი
  28.აბაშიშვილი
  29.მელიქიშვილი
  30.სოლოღაშვილი
  31. იოთამიშვილი
  32.იარალიშვილი
  33. დოლენჯიშვილი
  34. ზურაბიშვილი
  35. გურჯი-რევაზიშვილი
  36. სუმბატაშვილი
  37.არღუთაშვილი
  38. ბებუთოვი

  კახეთის თავადები

  1. ჩოლოყაშვილი
  2. მაყაშვილი
  3. ანდრონიკაშვილი
  4. აბაშიძე
  5. ვაჩნაძე
  6. სიდამონაშვილი
  7. ჯორჯაძე
  8. რუსიშვილი
  9. ჩერქეზიშვილი
  10. აფხაზიშვილი
  11. გობისტაშვილი (რობიტაშვილი)
  12. ჯანდიერი
  13. ჭავჭავაძე
  14. ვახვახიშვილი
  15. საგინაშვილი
  16. ტუსიშვილი
  17. ხიმშიაშვილი
  18. ყარალაშვილი
  19. ბაბადინიშვილი (ბაგრატიონი)
  20. ქობულაშვილი
  21. გურამიშვილი
  22. გურგენიძე
  23. ლიონიზე
  24. ავალიშვილი

  იმერეთის თავადები

  1. წერეთელი
  2. წულუკიძე
  3. აბაშიძე
  4. ჩხეიძე
  5. მიქელაძე
  6. ფხეიძე (მხეიძე)
  7. ჭილაძე
  8. ჟიჟავაძე (ჩიჯავაძე)
  9. ნიჟარაძე
  10. ლორთქიფანიძე
  11. აგიაშვილი
  12. იაშვილი
  13. ჯაფარიძე
  14. მიქაძე

  ოდიშის (სამეგრელოს) თავადები

  1. დადიანი მთავარი
  2. დადიანები
  3. ფაღავა
  4. ნინუა
  5. ქოჩაკიძე
  6. ჩიქოვანი
  7. კორძაია
  8. დგებუაძე
  9. ჯაიანი
  10. აფაქიძე
  11. ჯოლია
  12. გოშაძე

  I. სამეფო აზნაურნი ქართლისანი

  1. აბაზაძე
  2. ალექსიშვილი
  3. არებაშვილი
  4. ბაზლიძე
  5. ბათისშვილი
  6. ბერძნიშვილი
  7. გაბასშვილი
  8. გარსევანაშვილი
  9. გარაყანიძე
  10. გილდაშვილი
  11. გლურჯიძე
  12. გოგიბედაშვილი
  13. გრიგოლაშვილი
  14. დავითიშვილი
  15. დიდებულიძე
  16. ელარაშვილი
  17. ელიოზიშვილი
  18. ენაკოლოფაშვილი
  19. ზავარაშვილი
  20. ზანდუკელი
  21. ზარდიაშვილი
  22. თაყველისშვილი
  23. თურმანიძე
  24. თურქისტანიშვილი
  25. იეგუალაშვილი
  26. იშხნელიშვილი
  27. კალატოზიშვილი
  28. კობიაშვილი
  29. კორინთელი
  30. კოტეტიშვილი
  31. ლარაძე
  32. ლარის-მელიქიშვილი
  33. მათადაშვილი
  34. მანუჩაროვი
  35. მარკოზიშვილი
  36. მახათელი
  37. მახვილაძე
  38. მირზაშვილი
  39. მიქელაშვილი
  40. მურვანიშვილი
  41. მუსხელაშვილი
  42. მეღვინეთხუცისშვილი
  43. ნახუცრისშვილი
  44. ოთანაშვილი
  45. ორჯონიკიძე
  46. ოქრომჭედლიშვილი
  47. ჟურული
  48. როსტევანიშვილი
  49. რჩეულაშვილი
  50. სააკაძე
  51. საგინაშვილი
  52. სავარსამიძე
  53. საყვარელიძე
  54. ტურასშვილი
  55. უზნაძე
  56. უთნელისშვილი
  57. ურქამაზაშვილი
  58. ფანისშვილი
  59. ფარიამანისშვილი
  60. ფარესაშვილი
  61. ფასტაშვილი
  62. ფუტრელიშვილი
  63. ფირალაშვილი
  64. ფიცხელაური
  65. ფურცელაძე
  66. ქალანთრისშვილი
  67. ქუმსისშვილი
  68. შაბურისშვილი
  69. შავერდაშვილი
  70. შანშიაშვილი
  71. შახოვი
  72. ყარაგოზაშვილი
  73. ყორღანაშვილი
  74. ჩერქეზიშვილი
  75. ჩრდილელი
  76. ცალქალამანიძე
  77. ცეროდინესშვილი
  78. წითელაშვილი
  79. ჭარუაშვილი
  80. ჭილაძე
  81. ჯავარაშვილი
  82. ჯომაჯიძე

  საკათალიკოსო აზნაურნი

  1. მაღალაშვილი
  2. ელიოზიშვილი
  3. თუხარელი
  4. ქარსიძე
  5. თაზიშვილი
  6. ქადაგიშვილი
  7. კვალიაშვილი
  8. ზუმბულიძე
  9. ყოვარიშვილი
  10. ბოჭორაძე
  11. ეგაძე
  12. აღსაბაძე
  13. ბადაშვილი
  შეადგინა ი.ბიჭიკაშვილმა

  დანართი 4

  ქართლის და კახეთის თავადების სია (შედგენილი 1850წ.)სპბ.

  ქართლის თავადები

  1. ბაგრატიონ-მუხრანსკი
  2. აბაშიძე
  3. ფალავანდიშვილი
  4. ჩხეიძე
  5. ხერხეულიძე
  6. ჯამბაკურ-ორბელიანი
  7. მელიქიშვილი
  8. ავალიშვილი
  9. ბექთაბეგიშვილი
  10. არაგვის ერსთავი
  11. ქსნის ერისთავი
  12. ბარათაშვილი
  13. მაჩაბელი
  14. დიასამიძე
  15. სოლოღაშვილი
  16 .არღუნაშვილი
  17. სუმბათაშვილი
  18. ამილახვარი
  19. ბაგრატიონ-დავითიშვილი
  20.ჯავახიშვილი
  21. ფავლენიშვილი
  22. თუმანიშვილი
  23. ხიდირბეგიშვილი
  24. ციციშვილი
  25. თარხან-მოურავი
  26. ამირეჯიბი
  27. წერეთელი
  28. ჯაფარიძე
  29. აბამელიქი

  1783წ. გეორგიევსკის ტრაქტატიდან შედარებით
  გამოტოვებული შემდეგი გვარები:

  1. აბაშიშვილი
  2. ბებუთაშვილი
  3. გურჯი-რევაზიშვილი
  4. დოლენჯიშვილი
  5. ვეზირიშვილი
  6. ზურაბიშვილი
  7. თაქთაქიშვილი
  8. იარალიშვილი
  9. იოთამიშვილი
  10. მაღალაშვილი
  11. რატიშვილი
  12. შალიკაშვილი
  13. შარვაშიძე

  კახეთის თავადები

  1. ჩოლოყაშვილი
  2. ჯორჯაძე
  3. მაყაშვილი
  4. ტუსიშვილი
  5. გურგენიძე
  6. საგინაშვილი
  7. ხიმშიაშვილი
  8. ჭავჭავაძე
  9. ვახვახიშვილი
  10. ყარალაშვილი
  11. ბაბადიში-ბაგრატიონი
  12. ლიონიძე
  13. ანდრონიკაშვილი
  14. ვაჩნაძე
  15. რუსიშვილი
  16. ჩერქეზიშვილი
  17. გურამიშვილი
  18. რობიტაშვილი

  1783წ. გეორგიევსკის ტრაქტატიდან შედარებით
  გამოტოვებული შემდეგი გვარები:

  1. აბაშიძე
  2. ავალიშვილი
  3. აფხაზი
  4. ქობულაშვილი
  5. ჯანდიერი

  იმერეთის თავადები

  1. ბაგრატიონ-იმერეტინსკები
  2. აბაშიძე
  3. აგიაშვილი
  4. ერისთავი (რაჭის,ბარის)
  5. იაშვილი
  6. ლიონიძე
  7. ლორთქიფანიძე
  8. მაჩაბელი
  9. მიქელაძე
  10. მხეიძე
  11. ნიჟარაძე
  12. ყიფიანი
  13. ჩიჯავაძე
  14. ჩხეიძე
  15. წულუკიძე
  16. წერეთელი
  17. ჯაფარიძე

  იმერეთის აზნაურნი

  1. აბაშიძე
  2. აბულაძე
  3. ადამია
  4. ავალიანი
  5. ავლიშვილი
  6. ალავიძე
  7. ალხაზიშვილი
  8. ამაღლობელი
  9. ამაშუკელი
  10. ამილახვარი
  11. ამირანაშვილი
  12. არდიშვილი
  13. არეშიძე
  14. ასათიანი
  15. ახვლედიანი
  16. ბაგრატიონი
  17. ბაინდურაშვილი
  18. ბარათაშვილი
  19. ბაქრაძე
  20. ბეჟუაშვილი
  21. ბერძენიშვილი
  22. ბოლქვაძე
  23. გაბაშვილი
  24. გამცემლიძე
  25. გამყრელიძე
  26. გეგელაშვილი
  27. გელოვანი
  28. გიორგობიანი
  29. გოგიჩაძე
  30. გოგიჯანაშვილი
  31. გოგოლაშვილი
  32. გოგოძე
  33. გოდაბრელიძე
  34. გოცირიძე
  35. გრიგოლაშვილი
  36. გუგუაშვილი
  37. გუნცაძე
  38. გურგენიძე
  39. დალაქიშვილი
  40. დარახველიძე
  41. დაშნიანი
  42. დევდარიანი
  43. დვალი
  44. ელიაშვილი
  45. ერისთავი
  46. ერგემლიძე
  47. ძუბაშვილი
  48. თავზარაშვილი
  49. თინიკაძე
  50. თოფურია
  51. იაშვილი
  52. ინაკავაძე
  53. იოსელიანი
  54. ისარლიშვილი
  55. იშხნელი
  56. კადოიანი
  57. კანდელაკი
  58. კარგარეთელი
  59. კახიძე
  60. კეჟევაძე
  61. კვინიხიძე
  62. კიკიანი
  63. კიკნაძე
  64. კიკოშვილი
  65. კლდიაშვილი
  66. კოპაძე
  67. კროჭი
  68. კურცხალია
  69. კუჭუხიძე
  70. ლარიძე
  71. ლასხიშვილი
  72. ლაღიძე
  73. ლეჯავა
  74. ლიპარიშვილი
  75. ლოლაძე
  76. ლომინაძე
  77. ლომიძე
  78. ლორთქიფანიძე
  79. მარგველაშვილი
  80. მაჭავარიავი
  81. მდივანბეგიშვილი
  82. მდივანი
  83. მდივნიშვილი
  84. მეიფარიანი
  85. მესხი
  86. მეძმარიაშვილი
  87. მიქელაძე
  88. მომცემლიძე
  89. მოსიძე
  90. მხეიძე
  91. ნინიაშვილი
  92. ნემსაძე
  93. ნიჟარაძე
  94. ნიშნიანიძე
  95. ნუკიფიშვილი
  96. ორჯონიკიძე
  97. პაიჭაძე
  98. პაპუაშვილი
  99. ჟღენტი
  100. რატიანი
  101. სანიკიძე
  102. საყვარელიძე
  103. სვანიძე
  104. უგრეხელიძე
  105. ფალავანდიშვილი
  106. ქავთარაძე
  107. ქაჯაია
  108. ქელაქიანი
  109. ქვირიანი
  110. ქორქაშვილი
  111. ქოჩეჩაშვილი
  112. ქუთათელიძე
  113. ქურდევანიძე
  114. ქურდიანი
  115. ღვინეფაძე
  116. ღოღობერიძე
  117. ღულაძე
  118. ყიფიანი
  119. შარაძენიძე
  120. შიოშვილი
  121. შოთაძე
  122. ჩიკვაიძე
  123. ჩიკვილაძე
  124. ჩხეიძე
  125. ციმაკურიძე
  126. ცირღილაძე
  127. ცქიტიშვილი
  128. ძიძიშვილი
  129. წერეთელი
  130. წულუკიძე
  131. ჭიჭიაშვილი
  132. ჭინჭარაძე] 133. ჭიჭინაძე
  134. ჭოღოშვილი
  135. ჭუმბურიძე
  136. ხამაშურიძე
  137. ხელთუფლიშვილი
  138. ხეცურიანი
  139. ხვადაძე
  140. ხუციშვილი-ბაქრაძე
  141. ჯაიანი
  142. ჯაფარიძე
  143. ჯღერია

  გურიის თავადები

  1. გურიელი
  2 გუგუნავა
  3. გურიის ერისთავი (ერისთავ-შერვაშიძე)
  4. თავდგირიძე
  5. მაქსიმენიშვილი
  6. მაჭუტიძე
  7. ნაკაშიძე

  გურიის აზნაურთა სია

  1. აბულაძე
  2. ანათაძე
  3. არდიშვილი
  4. ასათიანი
  5. ბერიძე
  6. ბებურიშვილი
  7. ბოლქვაძე
  8. გეგიძე
  9. გოთუა
  10. გიგინეიშვილი
  11. გოგიბერიძე
  12. გოგიტიძე
  13. გოგოლაშვილი
  14. დათუნაიშვილი
  15. დუმბაძე
  16. დუდუჩავა
  17. ებრალიძე
  18. ვაშალომიძე
  19. თავართქილაძე
  20. თაყაიშვილი
  21. თიკანაძე
  22. იობაშვილი
  23. იორაიშვილი
  24. კანდელაკი
  25. კვაშალი
  26. კობალაძე
  27. კომახიძე
  28. მამულაიშვილი
  29. მანელიშვილი
  30. მახარაძე
  31. მგალობლიშვილი
  32. გელაძე
  33. მდივანი
  34. მაჭუტაძე
  35. ნაკაშიძე
  36. ნიკოლაისვილი
  37. ჟორდანია
  38. ჟღენტი
  39. საბაშვილი
  40. სარჯველაძე
  41. სეხნიაშვილი
  42. სურგულაძე
  43. თურქია
  44. ურათაძე
  45. უჯმაჯურიძე
  46. ფასეიშვილი
  47. ქარცივაძე
  48. შარაშიძე
  49. შალიკაშვილი
  50. შევარდნაძე
  51. ჩიგოგიძე
  52. ჩხატარაიშვილი
  53. ჩხიკვიშვილი
  54. ცქიტიშვილი
  55. წითლაძე
  56. ჭილაძე
  57. ჭინჭარაშვილი
  58. ჭყონია
  59. ხალვაში
  60. ხუტულაიშვილი
  61. ჯაყელი

  შეადგინა ი.ბიჭიკაშვილმა

  დანართი 5

  საქართველოს თავადების სია (XVIIIს –XX ს-ის დასაწყისი)

  ქართლის თავადები

  1. აბამელიქი
  2. აბაშიშვილი
  3. აბაშიძე (ქართლის)
  4. ავალიშვილი
  5. ამათუნი
  6. ამილახვარი
  7. ამირეჯიბი
  8. არღუთაშვილი (მხარგრძელი)
  9. ბაგრატიონ-მუხრანელი
  10. ბაგრატიონ-დავითიშვილი
  11. ბარათაშვილი
  12. ბებუთაშვილი
  13. ბეგთაბეგიშვილი
  14. გედევანიშვილი
  15. გურჯი-რევაზიშვილი
  16. დიასამიძე
  17. დოლენჯიშვილი
  18. ერისთავი (არაგვის)
  19. ერისთავი (ქსნის)
  20. ვეზირიშვილი
  21. ზურაბიშვილი
  22. თარხან-მოურავი
  23. თუმანიშვილი
  24. თაქთაქიშვილი
  25. იარალიშვილი
  26. იოთამიშვილი
  27. მაღალაშვილი
  28. მაჩაბელი
  29. მელიქიშვილი
  30. ორბელიანი
  31. რატიშვილი
  32. სადათბეგ-კამსარაკანი
  33. სოლოღაშვილი
  34. სუმბატაშვილი
  35. ფავლენიშვილი
  36. ფალავანდიშვილი
  37. შალიკაშვილი
  38. შარვაშიძე
  39. ციციშვილი
  40. ჩხეიძე
  41. ხერხეულიძე
  42. ხიდარბეგიშვილი
  43. ხოჯამინასოვი
  44. ჯავახიშვილი

  კახეთის თავადები

  1. აბაშიძე (კახეთის)
  2. ავალიშვილი
  3. ანდრონიკაშვილი
  4. აფხაზისშვილი
  5. ბაბადიშ (ბაგრატიონი)
  6. გურამიშვილი
  7. გურგენიძე
  8. ვიჩნაძე
  9. ვახვახიშვილი
  10. ლიონიზე
  11. მაყაშვილი
  12. რობიტაშვილი
  13. რუსიშვილი (ყორჩიბაში)
  14. საგინაშვილი
  15. სიდამონ-ერისთავი (სიდამონიძე)
  16. ტუსიშვილი
  17. ქობულაშვილი
  18. ყარალაშვილი
  19. შალიკაშვილი
  20. ჩერქეზიშვილი
  21. ჩოლოყაშვილი
  22. ჭავჭავაძე
  23. ხიმშიაშვილი
  24. ჯანდიერიშვილი
  25. ჯაფარიძე
  26. ჯორჯაძე

  იმერეთის თავადები

  1. ბაგრატიონ-იმერეტინსკები
  2. აბაშიძე
  3. აგიაშვილი
  4. გაბაშვილი
  5. ერისთავი (რაჭის)
  6. ერისთავი (ბარის)
  7. იაშვილი
  8. ლორთქიფანიძე
  9. მიქელაძე
  10. მხეიძე
  11. ნიჟარაძე
  12. ყიფიანი
  13. ჩიჯავაძე
  14. ჩხეიძე
  15. წულუკიძე
  16. წერეთელი
  17. ხიდირბეგიშვილი
  18. ჯაფარიძე
  19. ჭილაძე

  გურიის თავადები

  1. გურიელი (მთავარი)
  2. გუგუნავა
  3. გურიის ერისთავი (ერისთავ-შერვაშიძე)
  4. თავდგირიძე
  5. მაქსიმენიშვილი
  6. ნაჭუტაძე
  7. ნაკაშიძე

  ოდიშის (სამეგრელოს თავადები)

  1. დადიანი მთავარი (Iდინასტია)
  2. დადიანი მთავარი (IIდინასტია,დადიან-ჩიქოვანი)
  3. აფაქიძე
  4. გოშაძე
  5. დგებუაძე
  6. მიქაძე
  7. მხეცია (მხეიძე)
  8. ფაღავა
  9. ქოჩაქიძე
  10. შელია
  11. ჩიქოვანი
  12. ჩიჩუა
  13. ჯაიანი

  ლეჩხუმის თავადები

  1. ასათიანი
  2. ახვლედიანი
  3. გელოვანი
  4. ჩიქოვანი

  აფხაზეთის თავადები

  1. შერვაშიძე (მავარი, ჩაჩბა)
  2. ანჩაბაძე (აჩბა)
  3. ემუხვარი (ემხა)
  4. ინალ-ი პა (ინალიშვილი)
  5. მარშანია (ამარშან,მაან)
  6. ჩააბლურხვა (სოტიშვილი)
  7. ჩქოთუა
  8. ძიაფშ-ი პა (ზეფიშვილი)

  სვანეთის თავადები

  1. გელოვანი
  2. დადეშქელიანი (მთავარი)
  3. გარდაფხაძე

  სამცხე – საათაბაგოს თავადები

  1. ჯაყელი (მთავარი,ახალციხის ფაშები)
  2. დიასამიძე
  3. შალიკაშვილი
  4. ხიმშიაშვილი

  თავადობა მინიჭებული რუსეთში

  1. თურქისთანიშვილი
  2. კავკასიძე
  3. სავარსამიძე
  შეადგინა ი.ბიჭიკაშვილმა